Skip to main content
Allt

Kraljics matris – En strategisk modell för inköpshantering

By 2023-04-24No Comments

I en tid där företag ständigt söker efter sätt att effektivisera sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft, är en väl genomtänkt inköpshantering avgörande. För att kunna maximera värdet av inköpen och minimera kostnaderna är det viktigt att ha en strategisk plan för att hantera inköpsprocessen. En modell som kan hjälpa företag att göra detta är Kraljics matris.

Kraljics matris är en modell som utvecklades av Peter Kraljic på 1980-talet. Modellen används för att analysera inköp och identifiera strategier för att hantera inköpsprocessen på ett mer effektivt sätt. Genom att klassificera inköp baserat på deras betydelse och risk kan företag skapa en strategisk plan för att hantera dem.

Kraljics matris består av fyra olika kategorier av inköp: rutininköp, strategiska inköp, flaskhalsinköp och nyckelinköp.

Rutininköp

Rutininköp är inköp av varor och tjänster som är av låg betydelse och låg risk för företaget. Dessa inköp görs ofta och utgör en relativt liten del av företagets totala inköp. För att hantera dessa inköp kan företaget använda automatiserade system och processer för att minska kostnaderna och öka effektiviteten.

Strategiska inköp

Strategiska inköp är inköp av varor och tjänster som är av hög betydelse för företaget men som också är högrisk. Dessa inköp görs sällan och utgör en stor del av företagets totala inköp. För att hantera dessa inköp måste företaget ha en strategisk plan som tar hänsyn till både kostnader och risker.

Flaskhalsinköp

Flaskhalsinköp är inköp av varor och tjänster som är av låg betydelse men högrisk för företaget. Dessa inköp kan orsaka stora problem om de inte hanteras på rätt sätt. För att hantera dessa inköp måste företaget identifiera flaskhalsarna i sin inköpsprocess och ta åtgärder för att minimera risken.

Nyckelinköp

Nyckelinköp är inköp av varor och tjänster som är av hög betydelse och låg risk för företaget. Dessa inköp utgör en relativt liten del av företagets totala inköp men kan ha stor påverkan på företagets framgång. För att hantera dessa inköp måste företaget ha en strategisk plan för att säkerställa att de får högsta möjliga kvalitet till rätt pris.

Sammanfattning

Kraljics matris är en strategisk modell för inköpshantering som kan hjälpa företag att effektivisera sin

verksamhet genom att identifiera och hantera inköp på ett mer strategiskt sätt. Genom att använda modellen kan företag få en bättre förståelse för vilka inköp som är viktiga och vilka som kan hanteras på ett mer automatiserat sätt. Genom att skapa en strategisk plan för varje kategori av inköp kan företag öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på inköpen.

Det är också viktigt att påpeka att Kraljics matris inte är en universallösning för inköpshantering. Modellen är utformad för att användas som en guide och varje företag måste anpassa den efter sina egna behov och verksamhet. Det är också viktigt att företaget har en tydlig förståelse för sina egna inköpsprocesser och vilka faktorer som är viktiga för dess verksamhet.

Slutsats

Kraljics matris är en värdefull modell för företag som vill effektivisera sin inköpshantering och öka sin konkurrenskraft. Genom att klassificera inköp baserat på deras betydelse och risk kan företag skapa en strategisk plan för att hantera dem på ett mer effektivt sätt. Men det är viktigt att komma ihåg att modellen måste anpassas efter varje företags specifika behov och verksamhet.